Rozwiązania WIN32

Podstawowym narzędziem, które otrzymują nasi klienci, służącym do dostępu, wizualizacji, raportowania oraz zarządzania systemem, jest dedykowana aplikacja działająca pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.

W przeciwieństwie do aplikacji WEB czy MOBILE, aplikacja GeoNAVI pozwala na pełne wykorzystanie możliwości 4TRACK API.

Dodatkowo wspiera ona branding, co pozwala na pełną jej personalizację, zgodnie z wymaganiami użytkownika, włączając w to ikony, kolorystykę, opisy elementów aplikacji, logotypy na raportach i wiele innych.

GeoNAVI - ekran główny (skin: Office2007)
GeoNAVI - ekran główny (skin: Office2007)
GeoNAVI - ekran główny (skin: Steam)
GeoNAVI - ekran główny (skin: Steam)
GeoNAVI - ekran główny (skin: Snow Leopard)
GeoNAVI - ekran główny (skin: Snow Leopard)

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Aplikację funkcjonalnie można podzielić na cztery części:

 • część administracyjna i konfiguracyjna systemu,
 • część odpowiedzialna za wizualizacje,
 • część raportowa.
 • moduł wytyczania i optymalizacji tras - TrackPATH®.

Część administracyjna i konfiguracyjna

Część administracyjna aplikacji dostępna jest tylko dla użytkownika zarządzającego systemem FMS. Dzięki niej zarządzający ma możliwość: dodawania nowych użytkowników aplikacji i przydzielania im uprawnień do podglądu wybranych pojazdów, wprowadzania kierowców pojazdów i przyporządkowania im numerów telefonów kontaktowych, oraz jeżeli są używane to przyporządkowanie numerów kart identyfikacyjnych (RFiD).

Dodatkowo administrator, wykorzystując część konfiguracyjną aplikacji, może zakładać i modyfikować kalendarz w celu ustalenia dni wolnych od pracy, zarządzać GeoTerminarzami, oraz definiować grupy pojazdów.

GeoNAVI - zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.
GeoNAVI - zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.
GeoNAVI - zarządzanie kierowcami.
GeoNAVI - zarządzanie kierowcami.
GeoNAVI - definiowanie kalendarza.
GeoNAVI - definiowanie kalendarza.
GeoNAVI - zarządzanie GeoTerminarzami.
GeoNAVI - zarządzanie GeoTerminarzami.

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Za pomocą specjalnego edytora, można także określić "zdarzenia o wysokim znaczeniu" (events), a także przyporządkować im priorytet, adresatów, sposób doręczenia (SMS, email lub GeoNAVI Event Handler), oraz interakcję adresata po otrzymaniu komunikatu.

GeoNAVI - zarządzanie zdarzeniami.
GeoNAVI - zarządzanie zdarzeniami o wysokim priorytecie.
GeoNAVI - odbiór zdarzeń.
GeoNAVI - odbiór zdarzeń.

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Administrator systemu, ma możliwość definiowania paczek raportów, wraz z parametrami, określania ich adresatów, interwału i godzin doręczenia (eR@porty).

Część odpowiedzialna za wizualizację

Część wizualizacyjna aplikacji dostępna jest dla wszystkich użytkowników systemu. Dzięki niej mają oni możliwość obserwacji pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym, podgląd parametrów i informacji dodatkowych pobranych z urządzeń peryferyjnych, podgląd historii przebytych odcinków trasy, wraz z informacjami adresowymi o postojach.

Wśród narzędzi wizualnych znajdują się także: komparator tras, pozwalający na porównanie poglądowe dowolnej liczby tras, dla wielu pojazdów z różnych okresów czasowych.

Analiza historycznych parametrów pracy pojazdu przedstawiana jest w postaci tabelarycznej, a dodatkowo uzupełniona wykresami, z danymi naniesionymi na oś czasu.

Użytkownik może tworzyć i zarządzać GeoStrefami, określając ich zasady i przyporządkowując pojazdy. Dodatkowo do każdego pojazdu można przypisać strefę bazową tzw. headquarter, która następnie jest wykorzystywana w raportach.

Aplikacja posiada predefiniowaną pulę gotowych GeoStref, są to między innymi wszystkie gminy, powiaty oraz województwa na terenie Polski.

Highslide JS
Ekran główny aplikacja WEB.
Highslide JS
Ekran informacji szczegółowych.
Highslide JS
Wizualizacja przebytej trasy w okresie.
Highslide JS
Zarządzanie GeoStrefami.

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Rozwinięciem aplikacji jest GeoNAVI EH (Event handler), służący do odbioru komunikatów, dotyczących zdarzeń o wysokim priorytecie, informując użytkownika w czasie rzeczywistym o zaistniałych wyjątkach (których wyjście jest do niego skierowane), dodatkowo je logując. Ponadto GeoNAVI EH w w określonych przypadkach wymaga interakcji użytkownika i rejestruje jego działannia.

Dodatkowo użytkownik otrzymuje dostęp do raportów, pozwalających na efektywne zarządzanie i kotrolę floty, są to między innymi:

 • Raport - postoje
  Zestawienie zawierające informacje o postojach i odcinkach przebytych pomiędzy nimi, dla pojazdu.
 • Raport - dystans analitycznie, dystans syntetycznie
  Zawiera informacje, w przypadku wersji analitycznej, o dystansie przebytym przez pojazd w zadanym okresie czasu w podziale na dni. W przypadku wersji syntetycznej są to informacje o dystansie w zadanym okresie czasu dla grupy lub wszystkich pojazdów.
 • Raport - tankowania, zużycie paliwa
  Obrazuje tankowania i upuszczenia paliwa, a także jego średnie zużyciew l/100km i w l/h, za podany okres dla wybranego pojazdu.
 • Raport - czas pracy szczegóły, zbiorczo
  Raport rozliczenia czasu pracy pojazdów oraz maszyn, liczony na postawie bądź uruchomionego silnika, bądź faktycznej pracy maszyny (na podstawie napięcia).
 • Raport - GeoStrefy zbiorczo, GeoStrefy analitycznie
  Informacja o wjazdach i wyjazdach ze zdefiniowanych GeoStref dla wybranego pojazdu, bądź o wjazdach i wyjazdach grupy lub wszystkich pojazdów do strefy.
 • Raport - prędkość
  Zawierający dane o pojazdach, miejscu i maksymalnej prędkości, generowany dla pojazdów, które przekroczyły zadaną prędkość w wybranym okresie czasu.

Jeżeli chcesz się bliżej zapoznać z funkcjonalnością naszych systemów w wersji mobilnej, zapraszamy do działu Demo MOBILE/WEB gdzie można się zalogować, jako użytkownik testowy.

Poczta RoundCube

 


Chmura tagów

Historia tras Branding aplikacji TrackPATH Wytyczanie tras Zarządzanie systemem 4TRACK Api Czas pracy Wizualizacja Raportowanie Optymalizacja tras High priority events eR@porty Identyfikacja RFiD EVENT HANDLER GeoStrefy

GeoNAVI logoMedia-Lab logo4track logo